Fundacja Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji i Kancelaria Doradztwo-Przetargi Sp. z o.o. spółka celowa do obsługi przetargów