Strona główna » Pomoc przy organizacji przetargów

Prowadzenie postępowań przetargowych

Pomagamy organizować i przeprowadzać postępowania przetargowe według Pzp oraz wytycznych zawartych w programach unijnych, a także rządowych.