O Fundacji i Kancelarii Doradztwo-Przetargi spółce celowej do obsługi postępowań przetargowych