Pomagamy przy

Organizacji i prowadzeniu przetargów

Obsługa przetargów

Specjalizujemy się w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych na roboty budowlane (w tym zaprojektuj i wybuduj) wg ustawy Pzp oraz wytycznych, zawartych w programach rządowych (Polski Ład) oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowujemy i prowadzimy postępowania przetargowe między innymi na dostawy: żywności, pomocy dydaktycznych, gazu, energii elektrycznej, węgla, oleju opałowego, napędowego, pojazdów, koparek, ciągników, aparatury dla szpitali  oraz usługi: nadzoru inwestorskiego, cateringowe, wywozu odpadów, dowozu dzieci, szkoleniowe, kursy/warsztaty.  Nasi klienci to: Gminy, Starostwa, Szkoły, Przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, Szpitale, Przychodnie, Gminne Spółki, Zakłady Komunalne.

Kompleksowa pomoc przy realizacji

Oferujemy doradztwo i pomoc przy przetargach oraz realizację postępowań przetargowych w imieniu i na rzecz Zamawiających

Doradztwo przy zamówieniach publicznych

Zwiększamy aktywność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w wejściu na rynek zamówień publicznych.

Pomagamy w składaniu ofert przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, fundacjom.