Pomagamy przy

Organizacji i prowadzeniu przetargów

Obsługa przetargów

Specjalizujemy się prowadzeniem postępowań przetargowych wg ustawy  Pzp oraz wytycznych, zawartych w programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Doradztwo przy zamówieniach publicznych

Zwiększamy aktywność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych

Kompleksowa pomoc przy realizacji

Oferujemy doradztwo i pomoc zarówno przy realizacji zasady konkurencyjności jak i w postępowaniach wynikających z ustawy Pzp