Doradztwo i pomoc dla Zamawiających

Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowania w tym w formie elektronicznej.

Szacowanie wartości zamówienia, prowadzenie Dialogu Technicznego, określanie trybu postępowania.

Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego do postępowania przetargowego i do zapytań ofertowych do 30 tysięcy euro.

Opracowanie regulaminów i procedur dotyczących prowadzenia zamówień publicznych i postępowań do 30 tys. euro.

Kontrola i audyt wewnętrzny dokumentacji postępowań przetargowych i zapytań ofertowych.