Doradztwo i pomoc dla Zamawiających przy wdrażaniu zapisów nowej ustawy Pzp, która weszła w życie od 01.01.2021 r.

Kompleksowe przygotowanie i prowadzenie postępowania w formie elektronicznej.

Szacowanie wartości zamówienia, agregacja zamówień, określenie trybu postępowania.

Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez zamawiającego do postępowania przetargowego i postępowań bagatelnych wg nowej ustawy Pzp

Opracowanie regulaminów i procedur dotyczących prowadzenia zamówień publicznych i postępowań zgodnie z nową ustawą obowiązującą od 01.01.2021 r.

Kontrola i audyt wewnętrzny dokumentacji postępowań przetargowych i zapytań ofertowych

Przy stałej współpracy monitorujemy realizację umów, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Pzp